727999991

©2019 by ExtraUbezpieczenia.pl. Proudly created with Wix.com

EXTRA UBEZPIECZENIA

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC i komfortowy assistance

 • AC - ochrona dla szkód powstałych w ruchu i postoju (w tym kradzież i żywioł)

 • Pomoc na drodze (holowanie/pojazd zastępczy)

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Pakiety OC AC NNW w niższych cenach

nasłonecznionym Instalacja

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 • Ubezpieczenie domu

 • Ubezpieczenie domu letniskowego

 • Ubezpieczenie wyposażenia

 • Ubezpieczenie domu w budowie

Puste drogi

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Pakiet, który chroni Cię przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów zagranicznych w zakresie:

 • Kosztów leczenia

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Utrata bagażu podróżnego 

 • Odpowiedzialności cywilnej 

 • Sprzętu sportowego 

 

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie - służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków.

 

KONTAKT

ul. Imielińska 168a
Imielin, 41-407
Polska

727 999 991

przestrzeń robocza